Pakalpojumi

Final Reports piedāvā gan klasisku grāmatvedības apkalpošanu – primāro dokumentu apstrādi, finansu atskaišu sastādīšanu, darbs ar bankām un VID, gada pārskata sastādīšanu, gan vēl citus ar grāmatvedību saistītus pakalpojumus - konsultācijas nodokļu optimizācijā, pārstāvībā valsts iestādēs, lēmumu pārsūdzēšanā Valsts Ieņēmumu Dienestā, sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) un individuālo komersantu (IK) dibināšanas dokumentu sagatavošanā un iesniegšanā Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā, iekšējā auditā, gada un ikmēneša pārskatu sagatavošanā un iesniegšanā valsts iestādēs elektroniskā deklarēšanas sistēmā (EDS), konsultācijās, operatīvo bilanču sagatavošanā,  Jūsu uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrādē, pirmdokumentu pārbaudē, apstrādē un reģistrācijā.

Daudziem no mums liekas, ka visi grāmatvedības pakalpojumi ir vienādi. Tomēr, saskaroties ar dažādiem apstākļiem, kas saistīti ar finansēm un, kas pieprasa nepieciešamību pēc mūsu pakalpojumiem, var nākties atklāt, ka faktiski ir daudz un dažādu grāmatvedības pakalpojumu veidu. Lai gan fakts, ka visi grāmatveži strādā ar skaitļiem un uzskaiti, nav noliedzams, katrs no tiem var atšķirties vienā vai citā ziņā ar pakalpojuma veidu, ko tas sniedz.

Situācijā, ja negaidīti esi palicis bez grāmatveža vai Tavam grāmatvedim vajag palīdzību, lai tiktu galā ar darbu vai problēmu, vai Tava uzņēmuma dati ir jāatjauno vai jāpārliek citā grāmatvedības sistēmā, operatīvi piedāvājam mūsu augsti kvalificēto grāmatvežu pakalpojumus - “SOS” grāmatvedību.