Cenas

Gan ikmēneša grāmatvedības pakalpojuma, gan citu grāmatvedību pakalpojumu izmaksas tiek aprēķinātas katram klientam individuāli. Tās ir atkarīgas no uzņēmuma darbības sfēras, darījumu sarežģītības pakāpes, izejošo un ienākošo dokumentu skaita, darbinieku skaita, pamatlīdzekļu apjoma, kā arī skaidras naudas darījumu esamības.

Lai sagatvotu Jums cenu piedāvājumu, lūdzu, aizpildiet kontakta formu sadaļā kontakti.

Pakalpojuma cenas ir samērīgas ar sniegto pakalpojumu un tiek norunātas pirms darbu uzsākšanas.